Waterfalls Media

solidaritet.online

solidaritet.online kommer bli en gemensam digital kraft för civilsamhälles organisationer och experter som arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa, miljö, klimat, fred och frihet. 

Lanseras under 2024.

Gå med ⬇️

Vi behöver solidaritet nu

När starka rörelser hotar mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred, frihet och vår gemensamma värld och framtid behöver vi skapa en stark solidaritet tillsammans. Vi behöver berättelser, expertis, och inspiration som ger oss möjlighet att agera för förändring. 

Tillsammans är vi ju starkare. 

solidariet.online kommer att vara en samlingsplats för civilsamhället, organisationer och experter att synas och höras. Tillsammans kan vi skapa förändring genom att stärka rörelser för positiv förändring. Vi kommer att arbeta digitalt genom solidaritet.online främst och i sociala medier. Vårt mål är att stötta viktiga organisationer och rörelser – för mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa, miljö, klimat, fred och frihet – genom att stärka solidaritet online.   

Var med i den digitala solidaritetsrörelsen. Nu behövs din röst och expertis ⬇️

Obs. medlemskap är gratis.